06 - 38323667 info@ovsr.nl

Catering controle

Heeft u de catering uitbesteed of in eigen beheer?

Eigenlijk is er geen verschil, want in beide gevallen zijn er eisen, wensen en verwachtingen omschreven en vastgelegd.

OVSR heeft diverse mogelijkheden om de cateringdienstverlening en producten te meten.

Wij onderscheiden hierin drie sporen:

1. Nakomen overeenkomst of vastgelegde afspraken catering:

OVSR heeft per onderdeel in het cateringproces een checklist ontworpen waarmee de dienstverlening in kaart gebracht kan worden, en verschillen met de overeenkomst/vastgelegde afspraken kunnen worden vastgesteld. Hieraan wordt een waardering toegekend en een eindscore.

2. Catering meting:

OVSR heeft een HACCP-meting ontwikkeld die gebaseerd is op de hygiënecode voor de horeca. Deze is opgesteld door de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (VeNeCa).

Aan de hand van de Checklist Keukenhygiëne Catering beoordelen wij;

  • De staat van onderhoud en inrichting van de werkruimte
  • Maken wij een analyse van alle onderdelen in het productieproces die mogelijk bedreigingen voor de gezondheid tot gevolg kunnen hebben.
  • Daarnaast wordt naleving van eigen controle, etikettering en houdbaarheid gecontroleerd
  • Worden bijvoorbeeld de temperaturen van producten en koelingen gecontroleerd.
  • Besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van de schoonmaak in de bedrijfskeuken.

Als onderdeel van de HACCP-meting kunnen wij ook voedingsmiddelenmonsters afnemen en laten onderzoeken in een laboratorium op aanwezigheid van bijvoorbeeld salmonella of listeria.

De resultaten worden uitgewerkt in een overzichtelijk rapport voorzien van een toelichting en advies. Per onderdeel geven we u adviezen om de risico’s in te toekomst te voorkomen of ze terug te brengen tot een acceptabel niveau. Het rapport wordt voorzien van foto’s.

3. Meting warme drankenautomaten

Ook aan uw warme drankenautomaten zijn middels een overeenkomst eisen, wensen en verwachtingen gesteld.

Ook hiervoor heeft OVSR per onderdeel checklists ontworpen waarmee de dienstverlening in kaart gebracht kan worden, en verschillen met de overeenkomst/vastgelegde afspraken kunnen worden vastgesteld. Hieraan wordt een waardering toegekend en een eindscore.

Vul onderstaand uw gegevens in

Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Vul onderstaand uw gegevens in