06 - 38323667 info@ovsr.nl

Contractbeheer

 Na een (Europese) aanbesteding en start van een nieuw schoonmaakcontract is het zaak om het contract op een juiste en adequate manier te beheren.  

Tijdens de looptijd van het contract zijn er tal van zaken die invloed kunnen hebben op de contractafspraken en prijzen.

Waarom contractbeheer?

Het gericht beheren van een contract zorgt voor grip, transparantie en duidelijkheid. De ene situatie vraagt om zeer intensief beheer en strikte opvolging van contractuele bepalingen, de andere situatie geeft meer ruimte voor vrijheid en vertrouwen. Maar in beide situaties is van belang dat, wederzijdse verwachtingen worden beheerd, wat ten goede zal komen aan een eenduidige en goede leveranciersrelatie.

Wat kan OVSR hierin betekenen?

OVSR werkt vanuit ons eigen geautomatiseerd softwaresysteem waarin u als opdrachtgever te allen tijde de meest actuele informatie ter beschikking heeft met betrekking tot (bijvoorbeeld):

 • De schoonmaakkosten.
 • Wijzigingen met betrekking tot gebouwen en schoonmaakbestekken.
 • Welke afroeptarieven leveranciers mogen factureren voor welke werkzaamheden?
 • Is dit extra werk of valt het binnen het reguliere contract?

U kunt zelf bepalen of onze rol relatief klein blijft of dat wij het gehele contractbeheer voor u uit handen nemen. 

Beheeractiviteiten die OVSR u kan verzorgen zijn:

 • Mutatiebeheer
 • Factuurcontrole
 • Klachtbemiddeling
 • Bijhouden en analyseren KPI’s/BSC
 • Contracttoets
 • Managementrapportages
 • Evaluatiegesprekken
 • Kwaliteitsmetingen en rapportages
Vul onderstaand uw gegevens in

Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Vul onderstaand uw gegevens in