06 - 38323667 info@ovsr.nl

Contracttoetsing

Komt u dit bekend voor?

Veel tijd en geld geïnvesteerd in het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het proces inclusief duidelijke afspraken (rand)voorwaarden. En toch het gevoel dat na start van de overeenkomst de samenwerking niet loopt zoals voorgesteld.

Onze contracttoets antwoord op alle open vragen!

Tijdens de contracttoetsing zal OVSR bepalen in hoeverre uw opdrachtnemer invulling heeft gegeven aan de vastgelegde contractafspraken/-voorwaarden.

Uitgangspunt in onze contracttoets zijn:

 • Uw aanbesteding– en contractdocumenten.
 • Offerte van uw leverancier.
 • Programma van eisen.
 • Vastgestelde KPI’s
 • Afspraken omtrent personeel en procesregistraties.
 • Organisatie en innovatie afspraken.
 • Afspraken omtrent kwaliteitscontroles.

Zaken waarop wij controleren zijn bijvoorbeeld

 • De aanwezigheid van DKSrapporten.
 • Verklaring omtrent het gedrag.
 • Percentage inzet jeugdigen.
 • Opleidingspercentage.
 • Aanwezige materialen en machines, enz.

In onze rapportage vermelden wij onze bevindingen, conclusies en verbeter voorstellen.

Deze rapportage kan u gebruiken tijdens de eerstvolgende contractbespreking met uw opdrachtnemer, om zo te komen tot dié samenwerking zoals u voor ogen had bij de start.

Vul onderstaand uw gegevens in

Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Vul onderstaand uw gegevens in