06 - 38323667 info@ovsr.nl

Kwaliteitsmetingen

Vereniging Schoonmaak Research

Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is opgericht op 23 november 1979. Het eerste onderzoek betrof het opstellen van een algemeen aanvaarde kwaliteitsmeetmethode voor schoonmaakdienstverlening.

Dit systeem speelt een belangrijke rol in de verhoudingen tussen opdrachtgever en leverancier (schoonmaakbedrijf). Beide partijen zijn van tevoren overeengekomen welke kwaliteit tegen welke prijs wordt geleverd.

Met het VSR-systeem kan men een minimum aanvaardbaar kwaliteitsniveau afspreken en op die manier een objectief onderscheid maken tussen goede en slechte kwaliteit van het schoonmaakonderhoud. Op langere termijn kan er zelfs verband worden gelegd tussen kwaliteit en kosten.

Wat is schoonmaken

Schoonmaken is het verwijderen of verplaatsen van verschillende soorten vuil, naar een plaats waar zij niet storen. Door gebruik van het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kan OVSR voor u controleren en rapporteren of het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden door het schoonmaakbedrijf voldoen aan de vooraf overeengekomen kwaliteitseisen. 

Binnen het VSR-kwaliteitsmeetsysteem zijn eenduidige regels opgesteld. Hierdoor is het mogelijk om visueel te beoordelen of daadwerkelijk gebeurd is wat is afgesproken.

Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is vastgelegd in een nationale NEN-norm: NEN 2075. Tevens past het perfect binnen de Europese norm: EN 13549. Ook binnen het certificeringtraject in de schoonmaakbranche speelt KMS een belangrijke rol.

Uw zekerheden

Al onze VSR-kwaliteitscontroleurs en –inspecteurs zijn gediplomeerd. Daarnaast dienen ze om de vijf jaar de door VSR en de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) ingevoerde APK af te leggen.

Deze APK is ingevoerd om de kennis van kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs op niveau te houden. Geslaagden ontvangen een nieuwe legitimatiepas en diploma, en wederom een registratie in het register van de Stichting Schoonmaakkwaliteit.

OVSR staat voor de kwaliteit van zijn medewerkers en kan op deze wijze middels diverse methodes de kwaliteit van uw dagelijkse en periodieke schoonmaakdienstverlening objectief en onafhankelijk meten.

OVSR past hiervoor in de praktijk verschillende meetsystemen toe. VSR-KMS is hiervan de meest bekende.

Vul onderstaand uw gegevens in

Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Vul onderstaand uw gegevens in