06 - 38323667 info@ovsr.nl

Bacteriologisch
onderzoek

Wat schoon lijkt, hoeft niet schoon te zijn.

 Micro-organismen zijn met het blote oog namelijk niet zichtbaar. Een bacteriologisch onderzoek levert daardoor vaak verrassende resultaten op.

Hoe werkt een bacteriologisch onderzoek?

Wanneer OVSR een bacteriologisch onderzoek voor u uitvoert kunnen monsters worden genomen van een verscheidenheid aan elementen. Bijvoorbeeld van:

  • Contactoppervlakken,
  • Gebruiksvoorwerpen,
  • (koel)machines of vloeistoffen.
  • Elementen, zoals toiletten etc.
 

Met deze monsters wordt bepaald of een oppervlak voldoende is gereinigd c.q. voldoet aan de bacteriologische normen.

Welke normen hanteren wij? 

OVSR werkt samen met een gespecialiseerd en gecertificeerd laboratorium om de monsters op professionele wijze te analyseren en te rapporteren. 

De verkregen resultaten zetten wij af tegen de toelaatbare (vooraf vastgestelde) normen en verwerken wij vervolgens in een overzichtelijk rapport.

Vul onderstaand uw gegevens in

Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Vul onderstaand uw gegevens in