06 - 38323667 info@ovsr.nl

Nulmetingen

0-metingen

Op het moment dat u als opdrachtgever een andere opdrachtnemer contracteert, ontstaat er veelvuldig discussie over achterstallig schoonmaakonderhoud en de daaraan gerelateerde kosten.

Hoe te voorkomen

OVSR kan deze discussie voor u als opdrachtgever voorkomen door middel van een 0-meting. Bij deze meting wordt zowel de opdrachtgever, huidige opdrachtnemer en nieuwe opdrachtnemer uitgenodigd.

Ongeveer 2 tot 3 weken voor contractovergang brengen wij dan de schoonmaakkwaliteit van dat moment in beeld en vooral richten wij ons dan op de laagfrequente (periodieke) werkzaamheden. De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage (binnen 24 uur) en verstrekt aan opdrachtgever, huidige opdrachtnemer en toekomstige opdrachtnemer.

1-metingen

Aan de hand van de rapportage van de nulmeting kan de huidige opdrachtnemer de aangetroffen achterstand in werkzaamheden oplossen zodat de nieuwe opdrachtnemer niet begint met herstelwerkzaamheden en u als opdrachtgever niet geconfronteerd wordt met extra schoonmaakkosten.

Zekerheid!

Om te controleren of de huidige opdrachtnemer de actiepunten uit de 0-meting heeft uitgevoerd, is het mogelijk om deze 1 dag voor contractovergang te controleren.

Dit doet OVSR door middel van een 1-meting. Ook hierbij worden weer alle drie de partijen voor uitgenodigd,

Mocht tijdens de 1-meting geconstateerd worden dat de huidige opdrachtnemer niet alle herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd, kan ter plaatse worden bepaald wie deze gaat uitvoeren en wie de kosten daarvan zal dragen.

Vul onderstaand uw gegevens in

Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Vul onderstaand uw gegevens in