06 - 38323667 info@ovsr.nl

VSR-DKS

VSR – Dagelijks Kontrole Systeem

Bij VSR-KMS spreken we over “contractbeheersing”. Bij VSR-DKS spreken we over “procesbeheersing”.

Dit om de volgende reden

Bij een DKS-controle wordt de steekproef door de directe leiding van de schoonmaakmedewerkers samengesteld.

Het doel van dit systeem is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de dagelijks uitgevoerde schoonmaak, bewaking van de kwaliteit van de schoonmaak en geconstateerde fouten kunnen direct hersteld worden.

Het resultaat

De uitslagen van een DKS-controle zijn voor intern gebruik voor de eigen schoonmaakorganisatie of gecontracteerd schoonmaakbedrijf.

DKS-controles worden dan ook, meestal, tijdens de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.

Het kwaliteitsniveau van de uitgevoerde werkzaamheden kan met behulp van het DKS zodanig worden bewaakt dat de controle volgens VSR-KMS zo goed als zeker een voldoende oplevert.

Wanneer een DKS-controle?

Een DKS-controle zal frequenter uitgevoerd dienen te worden dan een VSR-KMS controle. Want een goede “procesbeheersing” komt ten goede aan een goede “contractbeheersing”.

Vul onderstaand uw gegevens in

Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Vul onderstaand uw gegevens in