06 - 38323667 info@ovsr.nl

VSR-IMPO

VSR Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs

Een schone school is een verantwoordelijkheid van schoolleiding, leerlingen en schoonmaakbedrijf.

Waarom VSR-IMPO

Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer de kwaliteit van schoonmaak binnen scholen bespreken, is een veel gehoorde opmerking; “ja maar”. Daarom hebben diverse partijen de koppen bij elkaar gestoken om dit tot het verleden te laten behoren.

Om dit doel te bereiken is, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, een tweeledig plan van aanpak opgesteld en bestaat uit:

  • Ontwikkelen schoonmaak kaart
  • Ontwikkelen controlesysteem.

De Schoonmaakkaart

De schoonmaakkaart is ontwikkeld door OSB en heeft betrekking op de school, de schoonmaak handelingen, de zelfwerkzaamheden, vakantiebeurten en eventuele afwijkingen.

Deze schoonmaak kaart is een vertaling van de gemaakte contractafspraken en dient binnen de school aanwezig en inzichtelijk voor de gebruikers te zijn.

Het controlesysteem 

VSR heeft hierop een indicatief meetsysteem voor het primair onderwijs ontwikkeld.

Met dit meetsysteem is OVSR in staat om te controleren of:

  • De afspraken daadwerkelijk worden nagekomen en/of
  • De technische schoonmaak kwaliteit, zoals omschreven op de schoonmaakkaart, wordt nagekomen.

Het principe van controleren is grotendeels gelijk aan de VSR-KMS systematiek, alleen is er voor het indicatief meetsysteem voor primair onderwijs een ander controleformulier opgesteld. Dit omdat een school, in gebruik en samenstelling, niet te vergelijken is met bv. een kantoorgebouw.

Resultaten

Evenals bij een KMS zal er aan de uitkomst van de controle geen cijfer worden toegekend, maar zal het eindresultaat worden uitgedrukt in een goedkeur of afkeur.

Na afloop van een controle leveren wij u een, volledig geautomatiseerd gegenereerde, rapportage van de resultaten. Deze kunnen wij ook voorzien van foto’s van geconstateerde afwijkingen.

Aan de hand van de daarin vermelde resultaten kan uw schoonmaak organisatie/-bedrijf gericht actie ondernemen en bijsturen.

OVSR brengt graag de kwaliteit van schoonmaak binnen uw school/scholen in beeld om zodoende een bijdrage te leveren in uw contractbeheersing proces.

Vul onderstaand uw gegevens in

Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Vul onderstaand uw gegevens in