06 - 38323667 info@ovsr.nl

VSR-KMS

“VSR-Kwaliteitsmeetsysteem”

OVSR kan voor u, middels het VSR Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS 3.0), de kwaliteit van de schoonmaak binnen uw gebouw(en) objectief en onafhankelijk meten.

 

Hoe werkt VSR-KMS

Het VSR-KMS houdt rekening met een foutmarge bij de schoonmaak vanwege het feit schoonmaak mensenwerk is en er dus altijd fouten gemaakt kunnen worden. Het aantal fouten dat gemaakt mag worden wordt vooraf vastgelegd/afgesproken.

Deze zogeheten “goedkeurgrens” is binnen VSR-KMS vastgelegd in tabellen van goedkeuring waarin wordt uitgegaan van Acceptance Quality Limit (AQL) waardes.

Als het aantal fouten niet boven een bepaald percentage van het aantal schoon te maken elementen komt, wordt de kwaliteit als goedkeur beoordeeld. Elementen zijn dingen die in het pand schoongemaakt moeten worden.

Het resultaat

Aan de kwaliteit van de schoonmaak worden geen cijfers toegekend. Het VSR-KMS geeft alleen aan of het eindresultaat van de schoonmaak voldoet aan de gevraagde kwaliteit: Goedkeur of Afkeur.

VSR-KMS is dan ook een visuele eindcontrole om te bezien in hoeverre de uitgevoerde kwaliteit conform de gespecificeerde kwaliteit (vooraf afgesproken) is. Ook wel genoemd “contractbeheersing”.

Ter voorbereiding

Voordat wij kunnen gaan controleren, zullen we eerst moeten inventariseren welke ruimten en elementen er schoongemaakt dienen te worden en volgens welk werkprogramma. Door deze inventarisatie wordt de rekenkundige basis van de controles vastgelegd.

Vanuit de inventarisatie wordt, voor elke VSR-KMScontrole, een volledig willekeurig statistisch verantwoorde steekproef samengesteld. Dit zijn dan de ruimten, waarin de schoon te maken elementen, gecontroleerd zullen gaan worden. De steekproef wordt dus niet door de controleur bepaald, maar door het volledig geautomatiseerde VSR-KMSsysteem.

Rapportage

Na afloop van een controle leveren wij u een, volledig geautomatiseerd gegenereerde, rapportage van de resultaten. Deze kunnen wij ook voorzien van foto’s van geconstateerde afwijkingen.

Aan de hand van de daarin vermelde resultaten kan uw schoonmaakorganisatie/-bedrijf gericht actie ondernemen en bijsturen. 

Vul onderstaand uw gegevens in

Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Vul onderstaand uw gegevens in