06 - 38323667 info@ovsr.nl

NEN-keuring

NEN 3140 keuring 

In de Arbowet staat dat werkgevers/eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van hun elektrische installatie. Zodat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers niet in het geding is. 

De NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting en moet periodiek worden uitgevoerd. Een risicoanalyse bepaalt wanneer keuring nodig is.

De NEN 3140 keuring norm heeft betrekking op laagspanning installaties tot en met 1000 V AC en 1500 V DC. Daarnaast is de NEN 3140 normering ook van toepassing op het gebruik, onderhoud, inspectie en beheer van elektrische arbeidsmiddelen, waaronder machines en machineparken, maar ook elektrisch handgereedschap, computers, printers, verlengsnoeren, etc. 

Zowel werkgevers als werknemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van alle elektrische installaties, apparaten en gereedschappen.

In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig geïnspecteerd dienen te worden. Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld;

  • Een visuele controle.
  • Een controle door meting of beproeving.
  • Een registratie moet worden bijgehouden.
  • De inspectie moet aantoonbaar zijn.

Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap NEN 3140 gekeurd en dus veilig is.

NEN 2484 keuring

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen veilig te werken. 

U wilt dat er binnen uw organisatie wordt gewerkt met veilig klimmateriaal. Door regelmatig een NEN 2484 inspectie te laten uitvoeren, bent u verzekerd van veilige ladders en steigers. Na de keuring volgens de NEN 2484 ontvangt u een overzicht met opmerkingen, eventuele mankementen of afwijkende meetwaarden.

Tijdens de keuring let de inspecteur onder meer op eventuele vervormingen aan het materiaal, slijtage en de conditie van de sporten, de borging en de ladderschoenen. Versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel wordt voorzien van een afkeursticker en moet worden vernietigd.

WELKE ARBEIDSMIDDELEN MOETEN GEKEURD WORDEN?

Alle arbeidsmiddelen welke door de werkgever aan de werknemer beschikbaar worden gesteld. Kortom alle apparaten ook waar een stekker aan zit.

HOE KAN IK LATEN ZIEN DAT HET ARBEIDSMIDDEL IS GOEDGEKEURD?

Elk artikel wordt voorzien van een QR-code die met elke smartphone of tablet uitgelezen kan worden en dan direct alle relevante informatie toont. Het is ook mogelijk om een foto van het artikel toe te voegen.
De QR-codes zijn speciaal ontwikkeld dat ze onder bijna alle omstandigheden blijven zitten.

Voor meer informatie of aanvragen kunt u ons contact formulier invullen.

Bij het uitvoeren van keuringen moet in acht worden genomen dat keuren een momentopname is en dat de werkgever c.q. de eigenaar van het product eindverantwoordelijke blijft. De keuringsinstantie zal geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid accepteren over de uitgevoerde keuring.

Vul onderstaand uw gegevens in

Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Vul onderstaand uw gegevens in