06 - 38323667 info@ovsr.nl

OVER

Herkent u deze uitspraak:
“De slager die zijn eigen vlees keurt”

 

Dan wordt het tijd dat u contact opneemt met OVSR.

OVSR staat voor objectiviteit en 100% onafhankelijkheid in metingen van de schoonmaakkwaliteit en overige facilitaire processen.

Deze metingen worden uitgevoerd middels de VSR-methodieken en eigen ontwikkelde kwaliteitsmeetsystemen voor overige facilitaire processen binnen uw organisatie.

 

Uw garantie

OVSR geeft antwoord op: “Wat is schoon”?

Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend. De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft een objectief kwaliteitsmeetsysteem ontwikkeld, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit is vervangen door een objectieve beoordeling.

Hieraan toegevoegd de volledige onafhankelijkheid van OVSR, geeft ons een instrument om voor u als opdrachtgever op een objectieve en rationele wijze te bepalen of de uitgevoerde kwaliteit van dienstverlening voldoet aan de “ontworpen kwaliteit”.

Daarnaast maakt OVSR gebruik van software die door de VSR is gecertificeerd en werken wij alleen met gediplomeerde VSR-controleurs en -inspecteurs die elke 5 jaar opnieuw het zogenoemde APK hebben behaald.

Hierdoor garanderen wij u volledige objectiviteit en onafhankelijkheid daar wij de schoonmaakkwaliteit meten op basis van feiten en niet gehinderd worden door belangen van opdrachtgever, intermediair of opdrachtnemer.

 

Kwaliteitsmeetsystemen

OVSR heeft zich gespecialiseerd in alle VSR-methodieken. Dat wil zeggen dat wij onderstaande metingen voor u kunnen uitvoeren:

 • Kwaliteitsmetingen (VSR-KMS);
 • VSR Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs;
 • Dagelijkse metingen (VSR-DKS);
 • 0 en 1 metingen;
 • Belevingsmetingen.

 

Verslaglegging

Na afloop van elke kwaliteitsmeting leveren wij u een, volledig geautomatiseerd gegenereerde, rapportage van de resultaten aan, indien gewenst voorzien van foto’s van aangetroffen afwijkingen. Aan de hand van de daarin vermelde resultaten kan uw schoonmaakorganisatie/-bedrijf gericht actie ondernemen en bijsturen.

 

Extra dienstverlening

Naast de reguliere verslaglegging of de uitgevoerde kwaliteit van dienstverlening voldoet aan de “ontworpen kwaliteit”, kunnen wij in een separate bijlage onze bevindingen vermelden wat binnen het contract de eventuele kansen en bedreigingen zijn. 

Hierin onderscheiden wij drie niveaus, te weten:


 1. Wel afgesproken, wel benodigd maar niet geleverd (in gebreke)
 2. Wel afgesproken, wel geleverd maar niet nodig (achterhaald)
 3. Niet afgesproken, wel geleverd en wel nodig (investering)

Door meerde malen per jaar de schoonmaakkwaliteit te meten kan OVSR kwaliteitsvergelijkingen maken, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan een optimaal beheer van het schoonmaakproces, te weten:  

objectiviteit in kwaliteit door 100% onafhankelijkheid”

 

Overige facilitaire processen

Naast schoonmaak kwaliteitsmetingen kan OVSR u ook van dienst bij:

 • Metingen periodiek vloeronderhoud
 • Metingen glasbewassing
 • Belevingsonderzoeken
 • Mystery journey (visit)
 • Bacteriologisch onderzoek
 • Inmeten gebouwen
 • Contractbeheer
 • Catering controle

Gaarne verwijzen wij u naar de pagina op onze site voor betreffende dienst waar u graag met ons een afspraak over wilt maken.


OVSR heeft de schoonmaakkwaliteit hoog in het vaandel staan, mede gezien het feit een schone werk- en leefomgeving een positieve bijdrage levert aan hygiëne en het welbevinden van uw medewerkers/collega’s en daarnaast een belangrijke rol speelt bij de uitstraling van uw organisatie.

OVSR B.V.

Vul onderstaand uw gegevens in

Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Een afspraak maken of vrijblijvende offerte ontvangen?
Vul onderstaand uw gegevens in